Velkommen

Velkommen til Keyserløkka Nord borettslags nettsider. Vi håper du finner det du leter etter. I motsatt fall: kontakt oss gjerne!

Faste sider

[vis alle] | [lukk alle]

Regelverk vaskerier

 • Bruk av vaskerier skjer i tidsrommet mandag til fredag kl 08.00-kl 22.00. På lørdager er vasketiden fra kl 08.00 til kl 17.00, på ordinære søndager fra kl 11.00 til kl 17.00. Det finnes egne retningslinjer for bruk av vaskeriene, og det er den enkelte brukers ansvar å etterkomme disse:
  • Overhold vasketidene.
  • Rydd etter deg når du er ferdig.
  • Tørk av vaskemaskinene etter bruk (fjern vaskepulver og skyllemiddel).
  • Fjern loet i tørkeskapet etter bruk.
  • Ta med deg egen søppel.
  • Ta med deg alt tøy.
  • Vaskeriet skal ikke brukes til lagring av private ting.
  • Det skal ikke henges tøy over lengre tid i tørkeskapene, disse skal brukes med varme i din oppsatte vasketid. Det er ca. 40 boenheter som deler et vaskeri. Vi oppfordrer alle til å ta hensyn til naboen. Om dette fortsatt blir et problem vil styret måtte sette i gang tiltak.