Velkommen

Velkommen til Keyserløkka Nord borettslags nettsider. Vi håper du finner det du leter etter. I motsatt fall: kontakt oss gjerne!

Faste sider

[vis alle] | [lukk alle]

Regelverk trimrom

Regelverk for bruk av borettslagets trimrom i Grenseveien 27

Vedtatt november 2005

– Trimrommet er kun for borettslagets beboere

– Årlig avgift for bruk av trimrommet er kr 300. Det er ikke mulig å betale for bruk i kortere perioder.

– Betaling skal skje på ferdigutfylt giro som er tilgjengelig fra trimromansvarlige eller vaktmester. Nøkkel utleveres ved framvising av forhåndsbetalt giro.

– Leien av nøkkel går for hele kalenderår av gangen inntil bruker sier opp leieforholdet skriftlig til styret (med minst to måneders varsel) og leverer inn nøkkel. Så lenge leieforholdet gjelder vil OBOS fakturere andelseier over husleien.

– Bruken av trimrommet skal skje iht. regelverket for bruk som er hengt opp i trimrommet, og rommet skal kun være i bruk mellom kl 09.00 og 21.00 mandag-fredag, 9.00-16.00 lørdag-søndag.

– Bruken av rommet skal være i tråd med husordensreglene slik at naboene ikke sjeneres. Det betyr at støy fra musikk og aktivitet skal holdes innenfor akseptable grenser.

– Ved gjentatte brudd på regelverket eller husordensreglene, vil styret kunne trekke tilbake nøkkelen.

– Etter bruk skal rommet sette tilbake i samme orden det var før det ble tatt i bruk. I praksis betyr det at vekter skal settes på plass, vinduer lukkes, og at søppel, tomflasker og lignende skal fjernes.

– Brukere vil være erstatningsansvarlig overfor borettslaget dersom lokalet blir påført skader under bruken.

– Brukerne bruker trimrommets fasiliteter på eget ansvar.