Velkommen

Velkommen til Keyserløkka Nord borettslags nettsider. Vi håper du finner det du leter etter. I motsatt fall: kontakt oss gjerne!

Faste sider

[vis alle] | [lukk alle]

Røyknedslag og fyring

Problemer med røykinnslag eller dårlig trekk ved fyring?

Fra tid til annen kan det oppstå røykinnslag i en leilighet når det fyres i egen ovn eller i andre leiligheter i samme oppgang. Dette kan skyldes vær- og temperaturforholdene, men ofte skyldes det bruk av avtrekksvifter. Avtrekksvifter (f.eks. kjøkkenvifter) som fører luften ut av leiligheten, er ikke tillatt brukt i borettslaget. En av årsakene til dette er at slike vifter flytter store mengder luft, og hvis man ikke er påpasselig med å åpne et vindu e.l. når viften brukes, ender det ofte med at luften suges inn fra pipen, med røykinnslag som resultat.

Husk å fyre riktig!

Bruk tørr ved, fyr med god trekk, og pass spesielt på at det trekker godt etter opptenning før du legger inn mer ved. Problemer med dårlig trekk skyldes som oftest for dårlig tilgang på friskluft utenfra ved opptenning/fyring. Vi minner derfor om at det er viktig å åpne ventiler og kanskje sette et vindu på gløtt når det fyres under vanskelige forhold.
Dersom pipa er kald, kan det noen ganger ta en viss tid før trekken blir god.