Velkommen

Velkommen til Keyserløkka Nord borettslags nettsider. Vi håper du finner det du leter etter. I motsatt fall: kontakt oss gjerne!

Faste sider

[vis alle] | [lukk alle]

Om styret

Serviceerklæring fra styret

Styret er valgt av andelshaverne, og ivaretar deres interesser angående borettslaget. Utgangspunktet er vedtektene, retningslinjer for styrets arbeid og vedtak fattet på generalforsamlingen. En viktig oppgave for styret er å informere andelshavere og beboere om sin virksomhet. Styret plikter også å svare på alle henvendelser fra enkeltbeboere.

Styret i Keyserløkka Nord forplikter seg til følgende informasjonsrutiner:
– Alle skriftlige henvendelser fra beboere til styret skal besvares skriftlig av styret så snart det er mulig, og senest innen fem uker dersom det krever saksbehandling.
– Det er åpent for alle beboere å møte og presentere sine saker på ordinære styremøters første del mellom 18.30 og 19.00. Saker som blir fremmet av beboer ved slikt fremmøte og som krever en utredning, tiltak eller vedtak fra styret skal behandles formelt i styrets neste møte, slik at saken kan forberedes ordentlig.

Styrets informasjonsarbeid:
– Keykontakten skal være den viktigste informasjonskanalen til beboerne, og skal deles ut til alle beboere minst fire ganger i året. Keykontakten skal hver gang inneholde en oversikt over de viktigste sakene styret har tatt opp siden forrige utgivelse.
– Borettslagets internettjeneste regnes som en sekundær informasjonskanal til beboerne, men skal oppdateres fortløpende med relevant informasjon.