Velkommen

Velkommen til Keyserløkka Nord borettslags nettsider. Vi håper du finner det du leter etter. I motsatt fall: kontakt oss gjerne!

Faste sider

[vis alle] | [lukk alle]

Kontakt oss

Henvendelser til styret

Ved henvendelser til styret ber vi om at e-post benyttes så sant det er mulig. Dersom du ikke har e-post/internett, kan du selvsagt kontakte oss via andre kanaler. Ved hastesaker, bruk telefonen.

Det er opprettet egne e-postadresser for en del henvendelser. For henvendelser om:

  • Generelle henvendelser: styret@keyserlokka.no
  • Vaktmester: vaktmester@keyserlokka.no. Tlf. 918 89 665. Kontor: Bergljots vei 5C
  • Trimrommet: trim@keyserlokka.no
  • Leie av velferdsrommet: velferdsrom@keyserlokka.no
  • Parkeringsplass: parkering@keyserlokka.no
  • Garasje: garasje@keyserlokka.no (felles for alle tre garasjelag)
  • Valgkomiteen: valg@keyserlokka.no

Styrets postadresse er: Keyserløkka Nord borettslag, Bergljots vei 5 C, 0575 Oslo — eller bruk postkassen utenfor Bergljots vei 5 C.

Kontaktpersoner i Keyserløkka Nord borettslag:

Styret 2018-2019:

Verv Navn / Adresse E-post / Telefon Info
Styreleder Nicolay Christensen
Bergljots vei 13 A
nicolay@­keyserlokka.no
934 31 786
Valgt for ett år i 2019
Nestleder Geir Svelle
Bergljots vei 9 A
geir@keyserlokka.no
909 68 600
Valgt for to år i 2019
Styremedlem Stig Slaatto-Hornnes
Bergljots vei 3 B
stig@keyserlokka.no
905 41 534
Valgt for to år i 2019
Styremedlem Henrik Sømo Solberg
Bergljots vei 3 B
henrik@keyserlokka.no
924 37 982
Valgt for to år i 2018
Styremedlem Ann Kristin Kristensen
Bergljots vei 9 B
annkristin@keyserlokka.no
928 67 959
Valgt for to år i 2018
Varamedlem Amalie Kvarme Holm
Bergljots vei 7 A
amalie@keyserlokka.no Valgt for ett år i 2019
Varamedlem Jon Nordenson
Bergljots vei 3 C
jon@keyserlokka.no Valgt for ett år i 2019
Varamedlem Inger Unn Olsen
Bergljots vei 13 A
ingerunn@keyserlokka.no Valgt for ett år i 2019
Varamedlem Vanja Soløst
Grenseveien 27
vanja@keyserlokka.no Valgt for ett år i 2019

Garasjelagansvarlige:
– Felles e-postadresse:  garasje@keyserlokka.no
Lag I: Jogvan H Gardar
Lag II: Geir Svelle
Lag III: Morten Moen


Våre nabo-borettslag:

Keyserløkka Øst:  www.keyserlokkaost.no
Keyserløkka Sør:  www.keyserlokka-sor.no

Har du innspill til artikler, innhold, hva hjemmesiden vår bør inneholde – send gjerne en mail til styret@keyserlokka.no