Velkommen

Velkommen til Keyserløkka Nord borettslags nettsider. Vi håper du finner det du leter etter. I motsatt fall: kontakt oss gjerne!

Faste sider

[vis alle] | [lukk alle]

Vaskerier

 

 

Borettslaget har fem fellesvaskerier:

Vaskeri: for beboerne i:
Bergljots vei 1C Bergljots vei 1
Bergljots vei 3C Bergljots vei 3 og 5
Bergljots vei 7C Bergljots vei 7 og 9
Bergljots vei 11C Bergljots vei 11 og 13
Grenseveien 31 Grenseveien 23 – 37

Alle vaskeriene ligger i kjelleren, til høyre for trappen.

For å benytte ditt fellesvaskeri trenger du følgende:

 • Nøkkel til ytterdør og vaskeridør
 • Lås til reservasjonstavle for å reservere vasketid
 • Betalingskort («vaskekort»)

Hvis du mangler noen av disse:

Nøkkel til ytterdør og vaskeridør skal medfølge leiligheten ved eierskifte.  Trenger du ny nøkkel, lån av en nabo og kopier hos nærmeste låsesmed.

Betalingskort («vaskekort») fås kjøpt hos vaktmester i kontortiden mellom kl 12.00 og 12.30. Prisen er kr 200,- for oppfylling (bytte) av kort, 30 kr ekstra hvis du ikke leverer inn gammelt kort. Dersom du ikke har anledning til å møte opp i kontortiden, kan du levere en konvolutt med vaskekort og korrekt beløp i postkassen i Bergljots vei 5C, tydelig merket med ditt navn og din adresse, så vil vaktmester levere nytt kort i din post­kasse.

Elektronisk betaling: Keyserløkka Nord innfører nå muligheten for elektronisk betaling for påfyll av vaskekort, samt for kjøp av nye kort. Her følger en beskrivelse av hvordan du kan benytte deg av denne løsningen.

Selve betalingen foretas ved å følge instruksen nedenfor. Kortet vil bli utlevert i postkassen som tidligere. NB: du MÅ levere inn brukt kort til vaktmester, enten i kontortiden (12:00 – 12:20), eller i en konvolutt merket med ditt navn i vaktmesters postkasse. Har du mistet kortet ditt må du velge lenken for kjøp av nytt kort nedenfor, ikke lenken for påfyll av eksisterende kort.

For å foreta en betaling, følg lenken for ønsket tjeneste nedenfor. Disse vil ta deg direkte til OBOS’ nettbaserte løsning. Du vil først komme til et enkelt nettskjema. Her fyller du ut navn og telefonnummer, samt adresse – det er viktig at du fyller ut alle feltene slik at vaktmester får levert ut vaskekortet. Når du har fylt ut feltene klikker du «Bekreft betaling», dette tar deg videre til selve betalingen. Du kan nå velge om du vil betale gjennom VIPPS eller med bankkort.
Velger du VIPPS åpner du appen på din mobil. Følg deretter instruksjonene på nettsiden og i appen.
Velger du bankkort må du ha kortinformasjon klar (eventuelt også bank-ID eller lignende for signering dersom banken din krever dette). Følg deretter instruksjonen på skjermen.

Når du har gjennomført betalingen vil du få en kvittering på e-post, og også i appen dersom du benytter VIPPS. I tillegg blir varsel om betalingen automatisk sendt til vaktmester, som så leverer ut vaskekortet. Som tidligere vil det ta noe tid før du får kortet utlevert i postkassen. Igjen: brukte kort MÅ leveres inn som før.

Dersom du etter lengere tid ikke har fått utlevert kortet, eller har spørsmål vedrørende løsningen, ta kontakt med styret ved Jon Nordenson (jon@keyserlokka.no).

For påfyll av vaskekort (200), trykk her.

For påfyll samt nytt kort (230), trykk her.

Lås til reservasjonstavle med tilhørende nøkler, skal også følge med leiligheten. NB: Er du usikker på om din leilighet har benyttet vaskeriet etter at reservasjonstavlene ble satt opp, sjekk først om din lås fortsatt befinner seg hos vaktmester.

Har du mistet lås eller nøkkel, bestilles ny lås slik:

Klipp og lim følgende inn i en e-post, og fyll ut informasjonen som mangler:

Emne: Vaskelås Keyserløkka Nord borettslag
Jeg bestiller herved ny reservasjonslås til vasketavle:
Vaskeri: ... (adresse)
Leilighetsnummer: ... (TRE sifre)
Leilighetens adresse: ...
Telefonnummer: ...

Vennlig hilsen
(navn og full postadresse)

Pass på at du oppgir fullstendig og korrekt informasjon. Låsen leveres merket med ditt leilighetsnummer. Feilmerkede låser kan bli fjernet fra reservasjonstavlen.
Ditt leilighetsnummer finner du på husleie-fakturaene fra OBOS. NB: leilighetsnummer er TRE sifre, og må ikke forveksles med bolignummer (som består av en bokstav og fire sifre, f.eks. H0203).

Send e-posten til post@jako.no med kopi til styret@keyserlokka.no — du vil da få ny lås og faktura tilsendt i posten. (Alternativt kan du spare rundt 100 kr ved å hente låsen selv hos Jako AS i Hasleveien 28. Angi i så fall dette i bestillingen.)

Husk at vaskeriet skal forlates (minst) like rent og ryddig som det var da du kom! Vaskeriet er IKKE et oppbevaringssted for personlige eiendeler.

 

Regelverk vaskerier

Bruk av vaskerier skjer i tidsrommet mandag til fredag kl 08.00-kl 22.00. På lørdager er vasketiden fra kl 08.00 til kl 17.00, på ordinære søndager fra kl 11.00 til kl 17.00. Det finnes egne retningslinjer for bruk av vaskeriene, og det er den enkelte brukers ansvar å etterkomme disse:

 • Overhold vasketidene.
 • Rydd etter deg når du er ferdig.
 • Tørk av vaskemaskinene etter bruk (fjern vaskepulver og skyllemiddel).
 • Fjern loet i tørkeskapet etter bruk.
 • Ta med deg egen søppel.
 • Ta med deg alt tøy.
 • Vaskeriet skal ikke brukes til lagring av private ting.
 • Det skal ikke henges tøy over lengre tid i tørkeskapene, disse skal brukes med varme i din oppsatte vasketid. Det er ca. 40 boenheter som deler et vaskeri. Vi oppfordrer alle til å ta hensyn til naboen. Om dette fortsatt blir et problem vil styret måtte sette i gang tiltak.