Velkommen

Velkommen til Keyserløkka Nord borettslags nettsider. Vi håper du finner det du leter etter. I motsatt fall: kontakt oss gjerne!

Faste sider

[vis alle] | [lukk alle]

Trimrommet

Når det av og til ikke er like fristende å trimme utendørs, er det godt å vite at vi har vårt eget trimrom i borettslaget.

Trimrommet befinner seg i kjelleren i Grenseveien 27 (inngang ned trappen på vestsiden av bygningen), og ble nylig pusset opp og utvidet. Det inneholder bl.a. ergometersykler og et bra utvalg av vekter og treningsapparater. Rommet har ikke dusj/garderobe. Brukerne må selv rydde etter seg og holde rommet i orden.

Prisen for å bruke rommet er p.t. kr 300,- pr år pr husstand. Regelverk for trimrommet følger nedenfor.

For å få tilgang til trimrommet, betal kr 300 til konto 9820.17.54267 med KID-nummer 8850000029835. Send deretter kopi av kvitteringen til trim@keyserlokka.no, så vil vi sørge for at nøkkel legges i postkassen din.

For mer informasjon, henvend deg til trim@keyserlokka.no

HUSK INNESKO,
HOLD ORDEN I TRIMROMMET
OG FORLAT DET SLIK DU FORVENTER Å FINNE DET.
Dette er en forutsetning for at rommet skal opprettholdes!

Regelverk for bruk av borettslagets trimrom i Grenseveien 27

Vedtatt november 2005

– Trimrommet er kun for borettslagets beboere

– Årlig avgift for bruk av trimrommet er kr 300. Det er ikke mulig å betale for bruk i kortere perioder.

– Betaling skal skje på ferdigutfylt giro som er tilgjengelig fra trimromansvarlige eller vaktmester. Nøkkel utleveres ved framvising av forhåndsbetalt giro.

– Leien av nøkkel går for hele kalenderår av gangen inntil bruker sier opp leieforholdet skriftlig til styret (med minst to måneders varsel) og leverer inn nøkkel. Så lenge leieforholdet gjelder vil OBOS fakturere andelseier over husleien.

– Bruken av trimrommet skal skje iht. regelverket for bruk som er hengt opp i trimrommet, og rommet skal kun være i bruk mellom kl 09.00 og 21.00 mandag-fredag, 9.00-16.00 lørdag-søndag.

– Bruken av rommet skal være i tråd med husordensreglene slik at naboene ikke sjeneres. Det betyr at støy fra musikk og aktivitet skal holdes innenfor akseptable grenser.

– Ved gjentatte brudd på regelverket eller husordensreglene, vil styret kunne trekke tilbake nøkkelen.

– Etter bruk skal rommet sette tilbake i samme orden det var før det ble tatt i bruk. I praksis betyr det at vekter skal settes på plass, vinduer lukkes, og at søppel, tomflasker og lignende skal fjernes.

– Brukere vil være erstatningsansvarlig overfor borettslaget dersom lokalet blir påført skader under bruken.

– Brukerne bruker trimrommets fasiliteter på eget ansvar.