Velkommen

Velkommen til Keyserløkka Nord borettslags nettsider. Vi håper du finner det du leter etter. I motsatt fall: kontakt oss gjerne!

Faste sider

[vis alle] | [lukk alle]

Parkeringsplasser

Keyserløkka Nord borettslag disponerer 34 parkeringsplasser. Disse befinner seg på borettslagets område foran blokkene i Grenseveien, langs Einars vei og nederst på området vårt mot garasjene.

Merk: I tillegg har Keyserløkka Nord tre garasjelag som disponerer tilsammen 83 garasjer. Det er separate ventelister for garasje og parkeringsplass. For mer informasjon om garasjene, klikk her.

P-plasser leies av borettslaget for kr 250 per måned.  Leien faktureres sammen med fellesutgiftene.

Ventelister:

Styret fører venteliste for leie av parkeringsplass. For oppføring på venteliste, send en e-post til parkering@keyserlokka.no.

Etterspørselen etter parkeringsplass er stor, og betydelig ventetid må påregnes.

Oppsigelse/flytting:

For å si opp p-plass eller ved flytting fra borettslaget skal leietaker sende oppsigelse av plassen til styret.  P-plassen følger ikke boligen ved salg. Oppsigelse skal gjøres skriftlig til parkering@keyserlokka.no.

Det er vedtatt av generalforsamlingen i borettslaget at ingen kan disponere både parkeringsplass og garasjeplass uten at det foreligger særskilt årsak. Dette skal bidra til en rettferdig fordeling av parkeringsressursene.

Dersom man f.eks. disponerer garasje og ønsker p-plass, er det fullt mulig å stå på venteliste og si opp garasjen ved tildeling av p-plass.