Velkommen

Velkommen til Keyserløkka Nord borettslags nettsider. Vi håper du finner det du leter etter. I motsatt fall: kontakt oss gjerne!

Faste sider

[vis alle] | [lukk alle]

Parkeringsplasser

Keyserløkka Nord borettslag disponerer 29 parkeringsplasser. Disse befinner seg på borettslagets område foran blokkene i Grenseveien, langs Einars vei og nederst på området vårt mot garasjene. I tillegg har Keyserløkka Nord tre garasjelag som disponerer tilsammen 83 garasjer. For mer informasjon, klikk her.

P-plasser leies av borettslaget for kr 250,- per måned.  Leien faktureres sammen med fellesutgiftene.


Ventelister
:

Styret fører venteliste for leie av parkeringsplass. For oppføring på venteliste, send en e-post til parkering@keyserlokka.no

Etterspørselen etter parkeringsplass er stor, og betydelig ventetid må påregnes.


Oppsigelse/Flytting:

For å si opp p-plass eller ved flytting fra borettslaget skal leietaker sende oppsigelse av plassen til styret.   P-plassen følger ikke boligen ved salg. Dette skal gjøres skriftlig til parkering@keyserlokka.no

På grunn av den pressede parkeringssituasjonen i området ble det i 2010 vedtatt at en beboer ikke kan disponere både en parkeringsplass og en garasje. Dette vedtaket har ikke tilbakevirkende kraft, men vil fremover bidra til rettferdig fordeling av parkeringsresursjene.

Dersom man f.eks. disponerer garasje og ønsker p-plass, er det fullt mulig å stå på venteliste og si opp garasjen ved tildeling av p-plass.