Velkommen

Velkommen til Keyserløkka Nord borettslags nettsider. Vi håper du finner det du leter etter. I motsatt fall: kontakt oss gjerne!

Faste sider

[vis alle] | [lukk alle]

Garasjer

Keyserløkka Nord har 3 garasjelag som disponerer tilsammen 83 garasjer.

I tillegg disponerer borettslager 29 parkeringsplasser. Disse befinner seg på borettslagets område foran blokkene i Grenseveien, langs Einarsvei og nederst på området vårt mot garasjene. Se http://www.knb.no/fasiliteter/parkeringsplasser/

Garasjene befinner seg nederst på området vårt mot jerbanelinjen. Garasjene er forbehodlt Keyserløkka Nords beboere. For leie av garasje betaler man et innskudd (p.t. kr. 20 000). Innskuddet refunderes i sin helhet når leieforholdet avsluttes. Garasjelagene fakturerer månedlige kostnader for drift og vedlikehold.

Alle leieavtaler for garasjer skal gå gjennom garasjelagene.

For oppføring på venteliste, send en epost til garasje@keyserlokka.no (felles for alle tre garasjelag).

Ventetid for garasje må påregnes.

Oppsigelse/Flytting:

For å si opp garasje eller ved flytting fra borettslaget skal leietaker sende oppsigelse til styret i garasjelaget. Garasjen følger ikke boligen ved salg og kan ikke omsettes utenom garasjelagenes venteliste. Dette skal gjøres skriftlig til garasje@keyserlokka.no (felles for alle tre garasjelag).

På grunn av den pressede parkeringssituasjonen i området ble det i 2010 vedtatt at en beboer ikke kan disponere både en parkeringsplass og en garasje. Dette vedtaket har ikke tilbakevirkende kraft, men vil fremover bidra til rettferdig fordeling av parkeringsresursjene.

Dersom man f.eks. disponerer p-plass og ønsker garasje er det fullt mulig å stå på venteliste og si opp p-plassen ved tildeling av garasje.