Velkommen

Velkommen til Keyserløkka Nord borettslags nettsider. Vi håper du finner det du leter etter. I motsatt fall: kontakt oss gjerne!

Faste sider

[vis alle] | [lukk alle]

Garasjer

Keyserløkka Nord har 3 garasjelag som disponerer til sammen 83 garasjer.  Garasjene befinner seg nederst på området vårt mot jernbanelinjen. 

Merk: I borettslaget er det også et antall (utendørs) parkeringsplasser. Det er separate ventelister for garasje og parkeringsplass. For mer informasjon om parkeringsplassene, se denne siden.

Garasjene er forbeholdt Keyserløkka Nords beboere. For leie av garasje betaler man et innskudd (p.t. kr 20 000). Innskuddet refunderes i sin helhet når leieforholdet avsluttes. Garasjelagene fakturerer årlige/månedlige kostnader for drift og vedlikehold.

Alle leieavtaler for garasjer skal gå gjennom garasjelagene.

Ventelister:

For oppføring på venteliste, send en epost til garasje@keyserlokka.no (felles for alle tre garasjelag).

Ventetid for garasje må påregnes.

Oppsigelse/flytting:

For å si opp garasje eller ved flytting fra borettslaget skal leietaker sende oppsigelse til styret i garasjelaget. Garasjen følger ikke boligen ved salg og kan ikke omsettes utenom garasjelagenes venteliste. Oppsigelse skal gjøres skriftlig til garasje@keyserlokka.no (felles for alle tre garasjelag).

Det er vedtatt av generalforsamlingen i borettslaget at ingen kan disponere både parkeringsplass og garasjeplass uten at det foreligger særskilt årsak. Dette skal bidra til en rettferdig fordeling av parkeringsressursene.

Dersom man f.eks. disponerer p-plass og ønsker garasje, er det fullt mulig å stå på venteliste og si opp p-plassen ved tildeling av garasje.