Velkommen

Velkommen til Keyserløkka Nord borettslags nettsider. Vi håper du finner det du leter etter. I motsatt fall: kontakt oss gjerne!

Faste sider

[vis alle] | [lukk alle]

Avfall/resirkulering

For å sikre forsvarlig håndtering og god utnyttelse av ressursene i avfall, er det viktig at avfallet samles inn og håndteres på riktig måte.

Keyserløkka Nord borettslag tilrettelegger for dette gjennom egne innsamlingspunkter for husholdningsavfall på borettslagets område. I tillegg til vanlige avfallspunkter har vi egne containere for glass/metall og papir/papp. De to sistnevnte er plassert ved siden av garasjeanlegget mot jernbanelinjen.

Er du i tvil om hva som skal kastes hvor, har Oslo kommune en egen folder som beskriver dette. Sorteringsguiden finner du her.

Oslo kommune har også en oversikt over gjenbruksstasjoner der man kan levere avfall som ikke skal kastes sammen med husholdningsavfall. Oversikten finner du her: https://www.oslo.kommune.no/avfall-og-gjenvinning/kildesortering/