Velkommen

Velkommen til Keyserløkka Nord borettslags nettsider. Vi håper du finner det du leter etter. I motsatt fall: kontakt oss gjerne!

Faste sider

[vis alle] | [lukk alle]
[ Administrativt, Ukategorisert ]

En ny styreperiode er i gang

Kjære beboere i Keyserløkka Nord

Det nye styret har denne uken hatt sitt første styremøte, og er klare for å ta fatt på styreperioden som kommer. 

Det vil si, nytt er styret ikke. Hele sju av ni medlemmer fra forrige periode er med videre: Nicolay trer av som styreleder, men fortsetter som vara, og Vanja, som har sittet et år som vara, tar over som styreleder. Geir, Ann Kristin, Henrik og Stig fortsetter som faste styremedlemmer, Inger Unn fortsetter i sitt verv som vara, og får selskap av Matthias og Marius som begge også har sittet i styret vårt tidligere. Amalie og Jon går ut av styret, og vi vil takke dem så mye for deres bidrag i perioden som har gått. 

Jon går over i valgkomitéen, hvor Bente og Erik er med fra forrige periode, og Solvor også har kommet inn. Anders og Stein gir seg i komitéen, tusen takk for innsatsen dere har lagt ned over flere år.

Styrets rolle er å ivareta beboernes interesser, og forvalte borettslaget med utgangspunkt i vedtekter, husordensregler, styrets retningslinjer og vedtak fra generalforsamlingen. En viktig del av dette er å holde beboerne informert om hva vi holder på med, og hva som foregår av stort og smått i borettslaget. Vi er klar over at vi har en vei å gå når det gjelder kommunikasjon, og i foregående periode utarbeidet vi derfor en kommunikasjonsplan som skal hjelpe oss til å ivareta dette på en bedre måte. 

Et ledd i dette er faste, jevnlige oppdateringer fra oss, en slags videreføring av Keykontakten, for de som har bodd her lenge nok til å huske den. Vi vil også bedre rutinene våre for å besvare henvendelser fra beboere, slik at alle skal få svar innen rimelig tid når dere kontakter oss. Samtidig må vi be om tålmodighet og forståelse for at vi kanskje ikke alltid vil få det til, styrearbeid er tidkrevende, og vi får dessverre ikke alltid løst ting så raskt vi og dere ønsker. 

Styremøtene blir for tiden avholdt digitalt, antagelig også møtet 8. juni. Vi ber derfor om at beboere som ønsker å benytte seg av åpen halvtime gir oss beskjed på forhånd.

Beste hilsen fra styret 🙂