Velkommen

Velkommen til Keyserløkka Nord borettslags nettsider. Vi håper du finner det du leter etter. I motsatt fall: kontakt oss gjerne!

Faste sider

[vis alle] | [lukk alle]
[ Administrativt ]

Informasjon om årets generalforsamling

Generalforsamlingen er borettslagets høyeste myndighet og gjennomføres vanligvis i form av et møte hvor alle andelseiere kan stille. Formålet er å godkjenne årsrapport, regnskap, m.m. fra foregående år, og ta stilling til saker og forslag meldt inn av styre eller beboere i forkant.  I tillegg velges tillitsvalgte for det kommende året. Av smittevernhensyn er det i år ikke forsvarlig å avholde et fysisk møte, så generalforsamlingen blir derfor avholdt digitalt.

Det har tatt noe tid å avklare formalitetene rundt en slik gjennomføring. Dette har ført til en ukes utsettelse fra opprinnelig dato 28. april til 5. mai. For å forenkle avviklingen vil kun lovpålagte saker bli behandlet. Et innkommet forslag fra beboer er derfor tatt ut av sakslisten. Forslaget dreide seg om oppdatering av nettside og informasjon til beboere. Dette er styret allerede i prosess med å forbedre. Vi har vært i kontakt med forslagsstiller og avklart at forslaget settes på vent og heller kan tas opp igjen senere om det fortsatt er behov. 

Selve generalforsamlingen vil gjennomføres ved at alle andelseiere logger seg på Vibbo (OBOS’ nettsideløsning for borettslag), vibbo.no/keyserlokka-nord, og stemmer over sakene i sakslisten der. Det vil være åpent for å gjøre dette i åtte dager, 5. – 13. mai. Vi oppfordrer alle til å benytte denne løsningen for å avgi sin stemme. Hvis du ikke kan/vil stemme digitalt, kan du i stedet fylle ut stemmeseddel på papir som ligger bakerst i innkallingen. Stemmeseddelen må så leveres i styrets postkasse i Bergljots vei 5c innen 13. mai. 

Digital generalforsamling er nytt for de fleste av oss, men styret tror dette er en god løsning, omstendighetene tatt i betraktning – og vi håper så mange som mulig vil delta. 🙂

Vennlig hilsen styret