Velkommen

Velkommen til Keyserløkka Nord borettslags nettsider. Vi håper du finner det du leter etter. I motsatt fall: kontakt oss gjerne!

Faste sider

[vis alle] | [lukk alle]
[ Fasiliteter, Trafikk ]

Parkering på borettslagets område

Styret har siden generalforsamlingen i mai 2019 jobbet med parkeringssituasjonen på borettslagets område. Dette har tatt lenger tid enn ønskelig, noe som blant annet skyldes at styret som en del av arbeidet så seg nødt til å bytte parkeringsselskap høsten 2019.

Fra og med mandag 16. mars 2020 vil Vestpark AS forvalte parkeringen i borettslaget. I den forbindelse blir det også gjort noen endringer i parkeringen på området vårt.


Stans for av-/pålessing:
Foran blokkene og garasjene vil det fortsatt være mulig å stanse for av- og pålessing. Om bilen står uten aktivitet i 20 minutter, vil det åpne for bøtelegging. Foran Grenseveien 27/29 vil det bli etablert en egen plass for dette formålet, for ikke å blokkere veien inn til Grenseveien 23/25.

Gjesteparkering:
Eksisterende gjesteparkering utenfor Grenseveien 25 og Grenseveien 33 avvikles og erstattes av to gjesteparkeringsplasser på det nye feltet utenfor Grenseveien 29.

Parkeringsbevis for gjesteparkering:
For å sikre at gjesteparkeringen faktisk benyttes av borettslagets gjester, blir det innført krav om parkeringsbevis for bruk av disse plassene.    

Alle leiligheter vil motta to parkeringsbevis som kan lånes ut til egne gjester som ønsker å parkere på gjesteplassene. Parkeringsbevis gir tillatelse til å stå parkert i 72 timer. Etter 72 timer får man 24 timer karantene før man igjen kan benytte gjesteparkeringen med samme bil.

Merk at gjesteplassene kun kan benyttes av gjester til borettslaget.  De kan ikke benyttes av beboernes egne biler – heller ikke til firmabiler eller andre biler som disponeres av beboere. 

Flere beboerparkeringsplasser:
De resterende tre plasser på det nye feltet i Grenseveien, samt de to avviklede gjesteplassene, vil bli fordelt til beboere.

I forbindelse med oppstart vil all skilting om parkering på borettslagets område bli oppdatert for å samsvare med ny praksis. 

Ta gjerne kontakt med styret på styret@keyserlokka.no om du har spørsmål.