Velkommen

Velkommen til Keyserløkka Nord borettslags nettsider. Vi håper du finner det du leter etter. I motsatt fall: kontakt oss gjerne!

Faste sider

[vis alle] | [lukk alle]
[ Ukategorisert ]

Pilotprosjekt OBOS Nøkkel

Keyserløkka Nord har takket ja til å være en del av pilotprosjektet OBOS Nøkkel, som er en tjeneste for digital adkomst. Tjenesten fungerer slik at beboere kan låse seg inn hoveddøren i sin oppgang med mobiltelefon, og det vil også være mulig med tidsbestemt deling av digitale nøkler med familie eller andre med behov for adgang til døren. Samtidig vil det fortsatt være mulig å bruke de fysiske nøklene som før.

Prosjektet er i regi av OBOS i samarbeid med Unlock, og løsnings- og monteringskostnader dekkes av OBOS. Borettslaget vil få mulighet til å prøve ut løsningen vederlagsfritt i pilotperioden på 6 mnd. fra den tas i bruk. Etter dette står vi fritt til å velge om vi vil fortsette å benytte tjenesten.

I løpet av uke 43 er det blitt montert låseenheter i alle callinganlegg i både Bergljots vei og Grenseveien. Når løsningen er klar til bruk, vil alle beboere motta informasjonsskriv om hvordan de skal gå frem. Inntil videre kan du lese mer om ordningen på obos.no/obos-nokkel.

Ved spørsmål, ta kontakt med styret på styret@keyserlokka.no.