Velkommen

Velkommen til Keyserløkka Nord borettslags nettsider. Vi håper du finner det du leter etter. I motsatt fall: kontakt oss gjerne!

Faste sider

[vis alle] | [lukk alle]
[ Ukategorisert ]

Oppdatering fremdrift uteområdet pr. 19. september

Arbeidet er nå i sluttfasen, og denne uken begynner nedrigg av anleggsområdet som har vært på lekeplassen. Plassen skal settes i stand igjen med kantstein rundt og ny asfalt i løpet av uke 39.

I forbindelse med dette vil entreprenør ha behov for å mellomlagre utstyr og masser i området rundt garasjene, samt på de nye parkeringsplassene som er etablert utenfor Grenseveien 29. Adgang til garasjene vil ikke berøres av arbeidet. 

I uke 40 og 41 vil arbeidet avsluttes med at asfalten fjernes fra Grenseveien 29 og ned til Grenseveien 23. I denne perioden vil det ikke være gjesteparkeringsplasser tilgjengelig i borettslaget, da disse blir disponert av de som har faste plasser i Grenseveien. De aktuelle beboerne som har disse plassene, vil få direkte beskjed fra styret om hvilken ny plass de kan benytte i perioden. Det vil være mulig å kjøre frem til blokkene i anleggsperioden for av- og pålessing.

Parallelt med dette vil det foregå arbeider med blant annet sykkelstativ mellom Grenseveien 23 og 25, samt beplanting på området.