Velkommen

Velkommen til Keyserløkka Nord borettslags nettsider. Vi håper du finner det du leter etter. I motsatt fall: kontakt oss gjerne!

Faste sider

[vis alle] | [lukk alle]
[ Ukategorisert, Utearealer ]

Informasjon om sluttføring av uteprosjektet i borettslaget

Sommerferien er snart slutt, og i neste uke (uke 32 – mandag 5. august) vil Guthorm Hoff AS starte på sluttføringen av uteprosjektet. Styret har sammen med Hoff fått satt opp enn tidsplan for sluttføringen, som vil gjøre det enklere for beboerne å vite hvor langt arbeidet har kommet.

I uke 32 vil det bli satt kantstein fra innkjøringen av Grenseveien og opp til garasjene. Dette arbeidet vil i liten grad påvirke kjøringen opp til garasjeanlegget. Mindre justeringer av veibanen kan være nødvendig, og vi ber alle beboere som kjører inne på området, om å være oppmerksomme på endringer i kjøremønster som kan oppstå.

I uke 33 og 34 (12. –23. august) vil innkjøringen fra Grenseveien og opp til garasjene stenges helt. Midlertidig innkjøring til garasjene vil være via Bergljots vei 13.

Vi henstiller til alle beboere å være aktsomme og kjøre i lav fart ned til garasjene, spesielt foran Bergljots vei 13 hvor det bor flere barnefamilier.

I disse to ukene vil asfalten fjernes fra innkjøringen og opp til starten på garasjeanlegget og nytt fundament legges, før det i uke 34 blir asfaltert. Området foran garasjene blir ikke berørt av rehabiliteringen.

Beboere med parkeringsplass 28-29-30-31 og 32 ved siden av gjesteparkeringen ved garasjene, vil i disse to ukene kunne parkere på de nye parkeringsplassene som er anlagt utenfor Grenseveien 29. Plassene vil bli merket med nummer. Dessverre vil det ikke være gjesteparkering tilgjengelig i disse to ukene.

Parallelt med arbeidet med innkjøringen vil det bli montert nye sykkelstativer foran blokkene. Dette arbeidet startes i uke 33 (12. august) og vil vare i ca 4 uker og avsluttes med nye sykkelstativer i Grenseveien.

I samme periode vil asfalt og kantstein i inngangspartiene foran Bergljots vei 1 bli fornyet, og det vil pågå mindre arbeider med blant annet nye søppelkasser, ny sklie på lekeplassen og beplanting på området.

Til slutt vil riggplassen på lekeplassen avvikles og asfalten foran blokkene i Grenseveien vil bli fornyet. Dette må være det siste som gjøres, da det ikke er ønskelig å kjøre tunge anleggsmaskiner på nylagt asfalt. Arbeidene vil forhåpentligvis være avsluttet i uke 40 (4. oktober).