Velkommen

Velkommen til Keyserløkka Nord borettslags nettsider. Vi håper du finner det du leter etter. I motsatt fall: kontakt oss gjerne!

Faste sider

[vis alle] | [lukk alle]
[ Ukategorisert ]

Oppdatering uteområdet

Endelig kommer arbeidet på uteområdet i gang igjen. I uke 24 vil det startes opp arbeider med fjerning av kantstein i Grenseveien, samt at grillplassen utenfor Grenseveien 33 vil bli tatt opp og lagt på nytt i vater. 

Fremover vil det bli satt ny kantstein i hele Grenseveien. Når kantstein er på plass vil asfalt bli fjernet og ny asfalt bli lagt. Utover sommeren vil også gangveien ned fra Grenseveien 23 bli tatt opp og reasfaltert, det samme gjelder gangveien fra Grenseveien og inn til flaggstangen hvor det også vil bli montert ny belysning.

Den store jordvollen vil bli fjernet og ny sklie vil bli montert på lekeplassen i løpet av sommeren. 

Senere i sommer vil innkjøringen fra Grenseveien og opp til garasjene bli gravd opp og refundamentert før den blir asfaltert. Da dette arbeidet medfører begrensninger på kjøring til garasjene vil dette arbeidet bli varslet i god tid på forhånd. 

Ny oppdatering på fremdrift kan ventes om ca 4 uker.