Velkommen

Velkommen til Keyserløkka Nord borettslags nettsider. Vi håper du finner det du leter etter. I motsatt fall: kontakt oss gjerne!

Faste sider

[vis alle] | [lukk alle]

En ny styreperiode er i gang

Kjære beboere i Keyserløkka Nord

Det nye styret har denne uken hatt sitt første styremøte, og er klare for å ta fatt på styreperioden som kommer. 

Det vil si, nytt er styret ikke. Hele sju av ni medlemmer fra forrige periode er med videre: Nicolay trer av som styreleder, men fortsetter som vara, og Vanja, som har sittet et år som vara, tar over som styreleder. Geir, Ann Kristin, Henrik og Stig fortsetter som faste styremedlemmer, Inger Unn fortsetter i sitt verv som vara, og får selskap av Matthias og Marius som begge også har sittet i styret vårt tidligere. Amalie og Jon går ut av styret, og vi vil takke dem så mye for deres bidrag i perioden som har gått. 

Jon går over i valgkomitéen, hvor Bente og Erik er med fra forrige periode, og Solvor også har kommet inn. Anders og Stein gir seg i komitéen, tusen takk for innsatsen dere har lagt ned over flere år.

Styrets rolle er å ivareta beboernes interesser, og forvalte borettslaget med utgangspunkt i vedtekter, husordensregler, styrets retningslinjer og vedtak fra generalforsamlingen. En viktig del av dette er å holde beboerne informert om hva vi holder på med, og hva som foregår av stort og smått i borettslaget. Vi er klar over at vi har en vei å gå når det gjelder kommunikasjon, og i foregående periode utarbeidet vi derfor en kommunikasjonsplan som skal hjelpe oss til å ivareta dette på en bedre måte. 

Et ledd i dette er faste, jevnlige oppdateringer fra oss, en slags videreføring av Keykontakten, for de som har bodd her lenge nok til å huske den. Vi vil også bedre rutinene våre for å besvare henvendelser fra beboere, slik at alle skal få svar innen rimelig tid når dere kontakter oss. Samtidig må vi be om tålmodighet og forståelse for at vi kanskje ikke alltid vil få det til, styrearbeid er tidkrevende, og vi får dessverre ikke alltid løst ting så raskt vi og dere ønsker. 

Styremøtene blir for tiden avholdt digitalt, antagelig også møtet 8. juni. Vi ber derfor om at beboere som ønsker å benytte seg av åpen halvtime gir oss beskjed på forhånd.

Beste hilsen fra styret 🙂 

Velkommen til vårdugnad lørdag 9. mai kl. 13!

Denne våren har vært annerledes for mange, men vi ser også at det er mange flere som benytter seg av det flotte uteområdet vårt, og vi ønsker å gjøre det enda litt flottere med hjelp fra dere. Etter en nøye vurdering har vi kommet frem til at det lar seg gjøre å avholde dugnad på en måte som ivaretar hensynet til smittevern knyttet […] Les hele

Informasjon om årets generalforsamling

Generalforsamlingen er borettslagets høyeste myndighet og gjennomføres vanligvis i form av et møte hvor alle andelseiere kan stille. Formålet er å godkjenne årsrapport, regnskap, m.m. fra foregående år, og ta stilling til saker og forslag meldt inn av styre eller beboere i forkant.  I tillegg velges tillitsvalgte for det kommende året. Av smittevernhensyn er det i år ikke forsvarlig å avholde et fysisk møte, så […] Les hele

Containere for restavfall

Containere for restavfall blir utplassert på området 5. mai, og står til 12. mai. Husk at elektriske artikler og spesialavfall ikke skal kastes som restavfall! 

Vennlig hilsen styret

Kasser for farlig avfall og småelektrisk 21.april-28.april

I dag kommer det kasser for innlevering av farlig avfall og småelektrisk avfall til borettslaget.

Disse plasseres utenfor Bergljotsvei 5c, og er låst med kodelås. Koden fremgår av oppslag på ytterdørene. For å åpne låsen, må koden stilles inn og så må man klemme låsebøyla inn i låsehuset. Pass på at kassene er låst når dere går fra dem.

Merk at kassene […] Les hele

Vedrørende årets generalforsamling

Kjære beboere, 

I samråd med OBOS jobber styret med å finne en god løsning for å få gjennomført generalforsamlingen i tråd med nødvendig smittevernhensyn. I hvilken form er ikke avklart, men vi kommer tilbake med mer informasjon så snart som mulig.

Vennlig hilsen styret

Oppdatering: Parkering på borettslagets område

Etter en kort utsettelse har Vestpark nå tatt over forvaltningen av parkeringen på borettslagets område. Parkeringsbevis for gjesteparkering er delt ut til alle beboere.

Mer utførlig informasjon om parkering på området og de endringer som nå blir gjennomført, finner du i dette innlegget.

Oppdatering vedr. parkering på borettslagets område

Grunnet den rådende situasjonen er oppstarten for nytt parkeringsselskap på området samt endringene dette medfører foreløpig noe utsatt. Styret kommer tilbake med mer informasjon når dette endrer seg.

Viktig informasjon ifm. korona-situasjonen

Kjære beboere i Keyserløkka Nord borettslag. 

Styret har i dag sendt ut tekstmelding til alle beboere om at vi har besluttet å stenge velferdsrom og trimrom inntil videre. Vi velger å gjøre dette for å begrense eventuell koronasmitte internt i borettslaget. Vi beklager ulempene dette medfører, men håper på forståelse.

Samtidig ønsker vi å oppfordre alle til å utvise smittevernhensyn også når dere ferdes […] Les hele

Parkering på borettslagets område

Styret har siden generalforsamlingen i mai 2019 jobbet med parkeringssituasjonen på borettslagets område. Dette har tatt lenger tid enn ønskelig, noe som blant annet skyldes at styret som en del av arbeidet så seg nødt til å bytte parkeringsselskap høsten 2019.

Fra og med mandag 16. mars 2020 vil Vestpark AS forvalte parkeringen i borettslaget. I den forbindelse blir det også gjort noen […] Les hele