Velkommen

Velkommen til Keyserløkka Nord borettslags nettsider. Vi håper du finner det du leter etter. I motsatt fall: kontakt oss gjerne!

Faste sider

[vis alle] | [lukk alle]

Henting av juletrær

Oslo kommune henter juletrær førstkommende lørdag (11.01) klokken 13:00 foran Bunnpris. Mer informasjon finner du på kommunens nettside.

Velkommen til julegrantenning!

Tradisjonen tro innvier vi advent med tenning av borettslagets julegran. Treet står på plenen ved flaggstangen, og vi samles søndag 1. desember klokken 17:00. Det blir pepperkaker og gløgg, og Hasle skole musikkorps spiller julesanger for oss.

Velkommen alle, store og små! 🙂

Pilotprosjekt OBOS Nøkkel

Keyserløkka Nord har takket ja til å være en del av pilotprosjektet OBOS Nøkkel, som er en tjeneste for digital adkomst. Tjenesten fungerer slik at beboere kan låse seg inn hoveddøren i sin oppgang med mobiltelefon, og det vil også være mulig med tidsbestemt deling av digitale nøkler med familie eller andre med behov for adgang til døren. Samtidig vil det fortsatt være mulig […] Les hele

Mangler du noe etter høstdugnaden?

Årets høstdugnad ble avholdt lørdag 12. oktober. Umerkede sykler og barnevogner, samt andre uvedkommende gjenstander, ble fjernet fra fellesarealene.

Styret tar i utgangspunktet ikke noe ansvar for umerkede/feilplasserte gjenstander, men en del gjenstander som ble vurdert til å kunne ha en viss verdi, ble likevel samlet opp og tatt vare på.  Savner du noe etter dugnaden, kan du kontakte oss på styret@keyserlokka.no med en beskrivelse av […] Les hele

Velkommen til høstdugnad lørdag 12. oktober kl. 13!

Arbeidet med uteområdet er nesten ferdigstilt, og så fint har det vel ikke vært her på Keyserløkka på lenge!? Vi har all grunn til å være stolte over uteområdene våre, og nå som det er tid for høstdugnad gjør vi dem enda triveligere.

Det settes ut containere 4. oktober. Fint om dere kaster mest mulig i god tid før dugnaden slik at containere kan […] Les hele

Halvårlig vask av oppgangene i uke 42

I uken etter dugnaden (13.–17. oktober) skal fellesarealene i kjellere og på loft i alle blokker vaskes av renholdsfirmaet vi bruker. For at de skal kunne gjøre en så god jobb som mulig, er det ekstra viktig at disse arealene holdes ryddige også etter dugnaden.

Oppdatering fremdrift uteområdet pr. 19. september

Arbeidet er nå i sluttfasen, og denne uken begynner nedrigg av anleggsområdet som har vært på lekeplassen. Plassen skal settes i stand igjen med kantstein rundt og ny asfalt i løpet av uke 39.

I forbindelse med dette vil entreprenør ha behov for å mellomlagre utstyr og masser i området rundt garasjene, samt på de nye parkeringsplassene som er etablert utenfor Grenseveien 29. […] Les hele

Informasjon om sluttføring av uteprosjektet i borettslaget

Sommerferien er snart slutt, og i neste uke (uke 32 – mandag 5. august) vil Guthorm Hoff AS starte på sluttføringen av uteprosjektet. Styret har sammen med Hoff fått satt opp enn tidsplan for sluttføringen, som vil gjøre det enklere for beboerne å vite hvor langt arbeidet har kommet.

I uke 32 vil det bli satt kantstein fra innkjøringen av Grenseveien og opp […] Les hele

Oppdatering uteområdet

I forbindelse med uteprosjektet vil det fredag 21.juni bli felt en bjørk utenfor Grenseveien 33. I etterkant av fellingen vil det være mulig for beboere å kløyve ved fra treet til eget bruk. 

Videre vil det være behov for midlertidig flytting av parkeringsplasser i grenseveien etterhvert som arbeidet med kantstein går fremover. Styret vil informere de berørte beboerne fortløpende. 

[…] Les hele

Oppdatering uteområdet

Endelig kommer arbeidet på uteområdet i gang igjen. I uke 24 vil det startes opp arbeider med fjerning av kantstein i Grenseveien, samt at grillplassen utenfor Grenseveien 33 vil bli tatt opp og lagt på nytt i vater. 

Fremover vil det bli satt ny kantstein i hele Grenseveien. Når kantstein er på plass vil asfalt bli fjernet og ny asfalt bli lagt. Utover sommeren […] Les hele